Synchromodaal

EGS is de  synchromodale service provider bij uitstek, die de markt een uitgebreide netwerkoplossing biedt voor vervoer naar het Europese achterland.

Synchromodaal vervoer
Synchromodaal vervoer is het optimale gebruik van verschillende modaliteiten binnen een netwerk, met het doel de betrouwbaarheid te verbeteren,de frequenties te verhogen en duurzamer vervoer te realiseren.  

Voordelen synchromodaal vervoer
EGS heeft een geïntegreerd netwerk van inlandterminals met hoogfrequente spoor- en binnenvaartverbindingen die ons in staat stellen onze klanten maximale flexibiliteit te bieden binnen de overeengekomen lead times, inclusief een scala aan alternatieve oplossingenHierdoor wordt de kosten verlaagd en de kwaliteit verhoogd.  

Naast een verlaging van de kosten voor onze klanten is er ook een forse reductie  van de CO2-uitstoot.  Door de inzet van meer vervoer per spoor en binnenvaart, het gebruik van energiezuinige equipment en het terugdringen van de wachttijden. Met deze werkwijze helpt EGS haar klanten om hun carbon footprint te verlager en laat EGS zien een leider in duurzaam vervoer te zijn.