U bent hier

Voorwaarden

Voorwaarden

Geldig vanaf 1 januari 2020

De Terms & Conditions EGS and Hutchison Ports inland terminals zijn van toepassing op alle diensten.

Op grond van de Terms & Conditions zijn op boekingen bij DeCeTe Terminalgesellschaft mbH voor terminal services op de DeCeTe terminal in Duisburg, Duitsland (welke boekingen eveneens aanvullende transportdiensten kunnen omvatten), de ADSp van toepassing. Voor alle andere diensten gelden de regimes zoals gedefinieerd in de Terms & Conditions, alsmede de arbitrageclausule voor UNUM arbitrage in Rotterdam, Nederland.

Op alle diensten is de volgende Standard Operating Procedure van toepassing: EGS Standard Operating Procedure 2020.*

EGS kan claims alleen in behandeling nemen indien de Claims Procedure wordt gevolgd: Claims Procedure.*

*De nieuwste beschikbare editie is van toepassing.

Geldig tot 31 december 2020

Voor transportdiensten naar/van Willebroek en terminaldiensten in Willebroek is TCT Belgium N.V. de opdrachtnemer. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op diensten van TCT Belgium N.V.:

•            Algemene voorwaarden transport en containeroverslag TCT Belgium n.v.*
•            
Standard Operating Procedure (“SOP”), 2018*

Voor transportdiensten naar/van Duisburg en terminaldiensten in Duisburg is DeCeTe Duisburger Container-Terminalgesellschaft mbH de opdrachtnemer. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op diensten van DeCeTe Duisburger Container-Terminalgesellschaft mbH:

•            Standaardvoorwaarden van Duitse expediteurs (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen, “ADSp”), 2017 (EN, DE)*
•            
Standard Operating Procedure (“SOP”), 2018*

Opmerking: In artikel 23 wijkt de ADSp af van de wettelijke aansprakelijkheidsbeperking in artikel 431 van het Duitse Wetboek van koophandel (HGB) door de aansprakelijkheid voor multimodaal vervoer waarbij sprake is van zeevervoer en een onbekende schadelocatie, te beperken tot 2 SDR/kg en, voor het overige, geldt de gebruikelijke aansprakelijkheidsbeperking van 8,33 SDR/kg in aanvulling op € 1,25 miljoen per schadeclaim en € 2,5 miljoen per schadegeval, maar niet minder dan 2 SDR/kg.

Voor terminaldiensten bij binnenlandse terminal Venlo is TCT Venlo B.V. de opdrachtnemer. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op diensten van TCT Venlo B.V.:

•             Voorwaarden Intermodaal Binnenvaarttransport Binnenlandse Terminaloperators

Voor alle andere diensten is European Gateway Services B.V. de opdrachtnemer. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op diensten van European Gateway Services B.V. (inclusief terminaldiensten Venlo in onderaanneming gegeven aan TCT Venlo B.V.):

•            Logistic Services Conditions (voorwaarden logistieke diensten, “LSC”), 2014*
•            Standard Operating Procedure (“SOP”), 2018*

* Indien een latere editie beschikbaar is, zal de nieuwste editie van toepassing zijn.

Alle opdrachtnemers zijn uitgesloten van aansprakelijkheid voor vertragingen en/of stilligschade en aanhoudingskosten die zich kunnen voordoen. Mocht u zich echter gerechtigd voelen tot compensatie van extra kosten tijdens het operationele proces, dan kunt u een claim indienen. EGS kan claims alleen in behandeling nemen als de Claimprocedure wordt gevolgd.

 

Nieuwsgierig wat EGS voor u kan betekenen?